KošaricaKošarica
Tražilica:  
Kategorije
Servis računala, pisača, monitora i ostale računalne i uredske opreme za vrijeme i nakon isteka jamstvenog roka neovisno o tome da li je oprema kupljena kod nas ili kod nekog drugog dobavljača. Svi popravci su besplatni za uređaje koji su kupljeni kod nas i koji zadovoljavaju jamstvene uvjete te je uz njih priložen račun i/ili jamstveni list.
 
Ugradnja novih komponenti, instalacija driver-a, testiranje. Za računala MM computer koja su u jamstvu nadogradnja komponentama koje su kupljene u MM servisu i za koje nije potrebno „preslagivanje“ računala (ne vrijedi za kućište, matičnu ploču) je besplatna.
 
Periodična preventivna čišćenja, podešavanja, instalacija potrebnih „service pack“-ova i zakrpa, „update“ i nadogradnja antivirusnih programa, podešavanja i optimizacija operativnih sustava, izrada sigurnosnih kopija („backup“), čišćenje malicioznih programa, za mehaničke uređaje i podmazivanja. Nudimo održavanje i servis opreme kod korisnika (po ugovoru o održavanju računalne opreme). Korisnici koji potpišu ugovor o održavanju imaju prednost u hitnosti rješavanja problema vezanih za rad informatičke opreme u odnosu na druge korisnike.

Ugovor se može potpisati na dva načina: po broju sati mjesečno (minimalno 5 sati po povlaštenoj cijeni radnog sata i odgodi plaćanja za uslugu, a i za robu do određenog iznosa) ili po broju računala i računalne opreme koja podliježe održavanju (za veći broj računala i opreme).
 
Instalacija antivirusnih programa i programa za čišćenje malicioznih programa(adware-a, trojan horses, dialer-a, worms-a, spyware-a...), provjera računala na viruse i čišćenje od istih.
 
Instalacija operativnih sustava i aplikacija te njihovo podešavanje za rad.
 
Projektiranje i instalacija računalnih mreža, instalacija aktivnih i pasivnih elemenata, podizanje mrežnih protokola, testiranje, označavanje.
 
Savjeti prilikom odabira računalne opreme, podrška korisnicima u radu.
 
Jamstveni uvjeti:
  jamči da će, ako kupac u jamstvenom roku prijavi neispravnost na proizvodu, u najkraćem mogućem roku otkloniti isti u ovlaštenom servisu, pod uvjetima da:
 
  • nije istekao jamstveni rok
  • na proizvodu nema mehaničkih oštećenja , oštećenja nastalih nestručnim rukovanjem, oštećenja usljed udara groma, prevelikog ili nestabilnog napona , oštećenja usljed ishabanosti.
  • tokom transporta nakon isporuke, čuvanja i tokom rada proizvod nije bio izložen vanjskim utjecajima za koje nije bio predviđen (priključen na napajanje za koje nije deklariran, izložen štetnim vanjskim utjecajima - vibracije, udarci, kemijski utjecaji, prašina, vlaga, ekstremna temperatura, štetna zračenja i sl.).
  • proizvod nije otvaran niti je popravljan od neovlaštene osobe, te da nije oštećena jamstvena (sigurnosna) naljepnica.
  • na podešavanju osnovne ploče i drugih ugrađenih dijelova niti na operativnom sustavu nisu rađene preinake koje su uzrok prestanka rada ili nestabilnog rada proizvoda.
  • proizvod donešen na reklamaciju bude u originalnoj ambalaži, sa pripadajućim priborom i dokumentacijom, opisom kvara i otpremnicom za taj proizvod.

   
 

MM Servis d.o.o. se obvezuje da če proizvod koji zadovoljava jamstvene uvjete besplatno popraviti u najkraćem mogućem roku. Ako popravak traje duže od 10 dana od prijema u ovlašteni servis , jamstveni rok se produžava za onoliko dana koliko je popravak trajao duže od 7 dana. Ako proizvod ne bude popravljen u roku od 45 dana od dana prijema u ovlašteni servis , proizvod će biti zamijenjen sukladno starosti i jamstvenoj amortizaciji. Zamjenskom proizvodu jamstvo  vrijedi do isteka jamstva proizvoda koji je zamijenjen.

Proizvod donešen na reklamaciju će se testirati na kvar koji je kupac naveo u opisu kvara. Ako se tokom testiranja proizvoda utvrdi da je on ispravan , troškovi pregleda će biti naplaćeni po cjeniku MM Servis-a sukladno utrošenom vremenu i cijeni sata rada.

   
 
procesori BOX, brand memorije, HDD Seagate, LCD monitori 36 mjeseci
roba čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 170 Kn 15 dana
software, potrošni materijal i dijelovi koji se u radu habaju (riboni, toneri, cartridge-i, tinte, glave, drum unit-i, developer unit-i, print unit-i, lampe , mediji za pohranjivanje podataka i sl.)  nema jamstva
složena računala i ostale komponente, ako nije drugačije naznačeno na račun 12 mjeseci
 

Ovlašteni servis ,
tel: 01/37 65 847; fax: 01/37 35 892
Zlatka Šulentića 9, Malešnica, 10 000 Zagreb,
e-mail servis@mmservis.hr

2007 © MegaNET